Klubbkvelder

Motor og Mikro seksjonen har tatt initiativet og gått sammen om å arrangere klubbkvelder. Målet er å arrangere klubbkveld den 4. torsdagen i hver måned. En rekke klubbkvelder ble avhold i høst, og vi har hatt 1 samling så langt i 2014.

Sett av disse datoene for klubbkvelder:

Torsdag 27. mars kl 19.00
Torsdag 24. april kl 19.00

Alle møtene er i Rikssenteret. Alle seksjoner er velkommen.